PHILOSOPHIE

We verbinden ons er toe om in een positieve en creatieve geest te werken vol enthousiasme en motivatie.
We hebben als doel de relatie mens-dier in het centrum van onze aktiviteiten te plaatsen. We wensen deze relatie de plaats weer te geven die ze verdient.

Onze aanpak streeft ernaar zowel het dier als zijn eigenaar te motiveren en te betrekken. De noties van plezier, respect en harmonie zijn essentieel in onze ogenĀ ; ons ultiem doel is een evenwichtige relatie uit te bouwen en het medisch en emotioneel welzijn te herstellen.

We verbinden ons ertoe om de dieren oplossingen en behandelingen voor te stellen die het dierenwelzijn respecteren. Pijn- en stress bestrijding bij de dieren zijn een dagelijkse prioriteit voor ons.

Binnen Vet Ethology streven we ernaar om positieve training en management methoden te gebruiken. We verbannen elke vorm van fysisch en/of psychologisch geweld. We behouden ons daarbij ook het recht om eigenaars uit te sluiten die dergelijke methoden gebruiken.

We maken er een erepunt van onze tools aan te passen in functie van elke individu, onafhankelijk van de diersoort, van zijn leeftijd en/of temperament. We zullen ook een verschillende aanpak aannemen voor een puppy in volle omgevingsverkenning, een paard met een traumatisch verleden of een kat op het einde van zijn levenscyclus.

We verbinden ons ertoe om regelmatig opleidingen te volgen om zodoende een hoog niveau aan competenties en excellentie te handhaven. Elk lid van het team beschikt over een know-how die hem eigen is en waarin hij zich verder continu blijft opleiden.

Onze bijkomende kennis, onze openheid en onze wens om samen te werken laat ons toe om samen te overleggen en een interactieve teamsfeer te vestigen waarin uw huisdier de meest adequate zorgen kan krijgen in een korte tijdsspanne. Dit aspect van samenwerking staat ons nauw aan het hart en laat ons toe om samen sterker te zijn.

We verbinden ons ertoe om een ethische charte te respecteren opgericht en getekend door het volledige team van Vet Ethology.

We verbinden ons ertoe om een ethische charte te respecteren opgericht en getekend door het volledige team van Vet Ethology.

Scroll to Top