Lopende Onderzoeksprojecten

HET EFFECT VAN OLFACTORISCHE VERRIJKING MET ESSENTIELE OLIEN OP DE EMOTIES VAN DIEREN

Verschillende studies hebben een verbetering van het welzijn van verschillende dieren zoals dieren in dierentuinen, honden, katten, paarden…, waargenomen door middel van reukverrijking met etherische oliën. Niettemin wijzen al deze studies op de drang om verder onderzoek uit te voeren om de diverse mogelijkheden van etherische oliën te vergroten. Een beter begrip kan het welzijn van dieren aanzienlijk verhogen en de relatie tussen dieren en mensen verbeteren. Dit is de reden waarom Vet Ethology, in samenwerking met verschillende universiteiten, onderzoek doet naar olfactorische verrijking met etherische oliën.

Een studie over de olfactorische verrijking bij asiel honden leverde interessante resultaten op betreffende de houding van honden. Dank aan de Belgische pers voor hun steun!

Ons meest recente onderzoek, uitgevoerd in samenwerking met de Universiteit van Pisa en Odisee University College, heeft positieve effecten aangetoond van olfactorische verrijking met etherische oliën op het welzijn van asielhonden.

Uccheddu S., Mariti C., Sannen A., Vervaecke H., Arnout H., Gutierrez Rufo J., Gazzano A., Haverbeke A., 2018. Behavioural and cortisol responses of shelter dogs to a cognitive bias test after olfactory enrichment with essential oils. Dog Behavior, 2, 1-14, doi 10.4454/db.v4i2.87

Lavendel zorgt ervoor dat honden zich sneller ontspannen.

Janssens S., 2018, bachelor thesis at Odisee University College. Supervisors: Dr. Adinda Sannen and Dr. Anouck Haverbeke. Article under review.

DE INVLOED VAN DE VERSCHILLENDE HUISVESTINGS SYSTEMEN OP HET WELZIJN VAN DE PAARDEN

Vet Ethology neemt deel aan een project dat momenteel wordt uitgevoerd in samenwerking met ENVA (Ecole Nationale Vétérinaire Alfort, Parijs), waar het welzijn van paarden die in aktieve stallen leven, wordt vergeleken vergeleken met andere huisvestingsstructuren (stallen, paddockparadijs …).

Titeux E., Haverbeke A., Lavillerie C., Gilbert C., 2018. New housing in horses : are “paddock paradise” and active stables really improving welfare? Proceedings of the 12th International Veterinary Behaviour Meeting Poster, Berlin, Germany.

Bij Vet Ethology starten we stap voor stap een life-time project waarbij we een kleine eco-duurzame paardenstructuur zullen uitwerken met de nadruk op het vergroten van de biodiversiteit en de verbetering van het welzijn van paarden. Hoewel sommige vooroordelen zeggen dat beide niet samen kunnen gaan, hebben sommige pilootstudies ons laten zien dat het wel kan. Bedankt aan de vzw Regionaal Landschap Dijleland om in ons project te geloven. Dank aan de studenten die ons zullen helpen om dit project te realiseren!

STUDIE OVER ROUW GEDRAG BIJ HONDEN

Samen met de Universiteit van Milaan, nemen we deel aan een onderzoek over het rouwgedrag van honden bij het verlies van een ander huisdier.

De eerste publicatie over de “Mourning Dog Project” is online: Uccheddu S., De Cataldo L., Albertini M., Coren S., Da Graça Pereira G., Haverbeke A., Mills D.S., Pierantoni L., Riemer S., Ronconi L., Testoni I., Pirrone F., 2019. Pet Humanisation and Related Grief: Development and Validation of a Structured Questionnaire Instrument to Evaluate Grief in People Who Have Lost a Companion Dog. Animals 9, 933, 1-14. doi:10.3390/ani9110933

 

Ontzettend dank om ons een beetje van uw tijd te geven en deze vragenlijst in te vullen.

Het zou niet meer dan 20 minuten moeten nemen om deze vragenlijst in te vullen: